fbpx

Just-iD Visitor 

(Desktop)

Visitor Management System

ระบบบันทึกผู้มาติดต่อพื้นที่

12 ฟังก์ชัน ครอบคลุมครบทุกความปลอดภัย
การใช้งานเหมือนกับ Just-iD Visitor (handheld)

ทันสมัยที่สุด ณ เวลานี้
พร้อมการเชื่อมต่อ API กับองค์กรของท่าน

Just-iD Visitor 

(Desktop)

Visitor Management System

ระบบบันทึกผู้มาติดต่อพื้นที่

12 ฟังก์ชัน ครอบคลุมครบทุกความปลอดภัย
การใช้งานเหมือนกับ Just-iD Visitor (handheld)

ทันสมัยที่สุด ณ เวลานี้
พร้อมการเชื่อมต่อ API กับองค์กรของท่าน

Just-iD Visitor 

(Desktop)

Visitor Management System

ระบบบันทึกผู้มาติดต่อพื้นที่

12 ฟังก์ชัน ครอบคลุมครบทุกความปลอดภัย
การใช้งานเหมือนกับ Just-iD Visitor (handheld)

ทันสมัยที่สุด ณ เวลานี้
พร้อมการเชื่อมต่อ API กับองค์กรของท่าน

Just-iD Visitor 

(Desktop)

Visitor Management System

ระบบบันทึกผู้มาติดต่อพื้นที่

12 ฟังก์ชัน ครอบคลุมครบทุกความปลอดภัย
การใช้งานเหมือนกับ Just-iD Visitor (handheld)

ทันสมัยที่สุด ณ เวลานี้
พร้อมการเชื่อมต่อ API กับองค์กรของท่าน

Just-iD Visitor 

(Desktop)

Visitor Management System

ระบบบันทึกผู้มาติดต่อพื้นที่

12 ฟังก์ชัน ครอบคลุมครบทุกความปลอดภัย
การใช้งานเหมือนกับ Just-iD Visitor (handheld)

ทันสมัยที่สุด ณ เวลานี้
พร้อมการเชื่อมต่อ API กับองค์กรของท่าน

Just-iD Visitor 

(Desktop)

Visitor Management System

ระบบบันทึกผู้มาติดต่อพื้นที่

12 ฟังก์ชัน ครอบคลุมครบทุกความปลอดภัย
การใช้งานเหมือนกับ Just-iD Visitor (handheld)

ทันสมัยที่สุด ณ เวลานี้
พร้อมการเชื่อมต่อ API กับองค์กรของท่าน

Visitor Management System (VMS)

Just-iD Visitor (Full Functions)
ระบบบันทึกผู้มาติดต่อพื้นที่

9

เครื่องแลกบัตร พร้อม 12 functions ครอบคลุมทุกความปลอดภัย

9

ระบบแลกบัตรขนาดเล็กพกพาสะดวก

9

ระบบVMS จัดเก็บข้อมูลบน Cloud Server ดูข้อมูลแบบ Real Time

9

อ่านข้อมูลจากชิบบัตรประชาชน , ใบขับขี่

9

มีกล้องถ่ายรูป ถ่ายรูปประกอบได้หลายรูป

9

ปริ้นสลิบได้ในตัว

9

การกรอกข้อมูล จะพิมพ์หรือพูดก็ได้

9

สรุปข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ Excel , PDF

9

รับประกันสินค้า 1 ปี

แม่นยำ

เทคโนโลยีขั้นสูง ทันสมัย
ข้อมูลถูกต้องแม่นยำ

รวดเร็ว

บันทึกข้อมูลรวดเร็ว
เรียกดูข้อมูลได้ทันที

สะดวก

พกพาสะดวก ไปได้ทุกจุด
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

ปลอดภัย

มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ป้องกันการโจรกกรรมข้อมูล

Visitor Management System (VMS)

Just-iD Visitor (Full Functions)
ระบบบันทึกผู้มาติดต่อพื้นที่

9

เครื่องแลกบัตร พร้อม 12 functions ครอบคลุมทุกความปลอดภัย

9

ระบบแลกบัตรขนาดเล็กพกพาสะดวก

9

ระบบVMS จัดเก็บข้อมูลบน Cloud Server ดูข้อมูลแบบ Real Time

9

อ่านข้อมูลจากชิบบัตรประชาชน , ใบขับขี่

9

มีกล้องถ่ายรูป ถ่ายรูปประกอบได้หลายรูป

9

ปริ้นสลิบได้ในตัว

9

การกรอกข้อมูล จะพิมพ์หรือพูดก็ได้

9

สรุปข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ Excel , PDF

9

รับประกันสินค้า 1 ปี

แม่นยำ

เทคโนโลยีขั้นสูง ทันสมัย
ข้อมูลถูกต้องแม่นยำ

รวดเร็ว

บันทึกข้อมูลรวดเร็ว
เรียกดูข้อมูลได้ทันที

สะดวก

พกพาสะดวก ไปได้ทุกจุด
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

ปลอดภัย

มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ป้องกันการโจรกกรรมข้อมูล