fbpx

Last Updated on สิงหาคม 28, 2023 by Admin Biew

ประโยชน์ของเครื่องแลกบัตร

Just-iD Visitor ระบบบันทึกผู้มาติดต่อพื้นที่

 • อ่านข้อมูลจากชิปบัตรประชาชน,ใบขับขี่
 • ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน
 • กรอกข้อมูลด้วยเสียงแทนการพิมพ์
 • ปริ้นสลิปได้ในตัว
 • เช็คข้อมูลผู้เข้า-ออก ค้างคืนแบบ Real Time
 • เก็บข้อมูลออนไลน์ เรียกดูได้ทุกที่ตลอดเวลา
 • ถ่ายรูปเป็นหลักฐานได้หลายรูป
 • ไม่ต้องจดด้วยลายมือ ไม่มีปัญหาการอ่านลายมือไม่ออก
 • พกพาได้
 • ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ง่าย พร้อมหลักฐานประกอบครบถ้วน
 • ใช้งานง่าย พกพาสะดวก
 • รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก

“นึกถึงระบบบันทึกผู้มาติดต่อต้อง Just-iD”