fbpx

Just-iD Parking

ระบบเก็บเงินค่าจอดรถ
แบบ QR Payment

ระบบคำนวณค่าจอดรถอัตโนมัติ ชำระค่าจอดรถผ่าน QR Payment
โดยใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR-Code หน้าเครื่อง Just-iD Visitor
เพื่อทำการชำระค่าจอดรถได้ทันที

“เพิ่มศักยภาพการบริหาร สร้างการบริการในมาตราฐานสากล”

ขั้นตอนการใช้งาน Just-iD Parking

ร่วมกับ Just-iD Visitor

ขาเข้าพื้นที่

ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ นำรถเข้าพื้นที่

นำบัตรประชาชน,ใบขับขี่
ให้กับพนักงานรปภ.

รปภ.เสียบบัตรปปช./ใบขับขี่
กรอกข้อมูลเพิ่มเติม

เช่น สถานที่/เบอร์โทร/หมายเหตุ

*ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถ Input fields หรือสร้าง Drop down list ตัวเลือกไปยังสถานที่ ในระบบหลังบ้านได้

ถ่ายภาพเป็นหลักฐานการเข้าพื้นที่

รปภ.คืนบัตรให้ผู้มาติดต่อ
พร้อมสลิปที่ปริ้นออกมาจาก
Just-iD Visitor ให้กับผู้มาติดต่อ

ขาออกจากพื้นที่

ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ
ติดต่อเจ้าหน้าที่ นำรถออกพื้นที่

นำสลิปให้รปภ. สแกน QR-Code

  • ระบบจะแสดงข้อมูลขาเข้า
    ให้ตรวจสอบ
  • แสดงอัตราค่าจอดรถที่ต้องชำระ
  • แสดง QR-Code สำหรับสแกนชำระ

ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ

  • ชำระค่าจอดรถผ่าน QR Payment
  • ระบบแจ้งชำระสำเร็จ
  • แสดงข้อมูลยืนยันการออก

ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ ออกจากพื้นที่

*ข้อมูลการชำระค่าจอดและข้อมูลผู้มาติดต่อ สามารถเช็คได้อย่างเรียลไทม์ ในระบบหลังบ้าน

Just-iD Parking

ระบบเก็บเงินค่าจอดรถผ่าน QR Payment

• ปริ้นสลิปขาเข้าได้
• สรุปค่าจอดเป็นรายวัน
• โอนเงินเข้าบัญชีได้ทันที
• ลดปัญหาการทุจริตค่าจอด
• ทันสมัย ในสังคมไร้เงินสด
• จ่ายเงินผ่านระบบ QR-Code
• ตั้งค่าตามความต้องการได้ในระบบหลังบ้าน

สะดวก

รวดเร็ว

ใช้งานง่าย

สนใจติดต่อ

สั่งซื้อตอนนี้

ตรวจโปรโมชั่น และราคาที่ดีที่สุด