fbpx

Just-iD Check

ระบบตรวจจุด ออนไลน์

Just-iD Check

คืออะไร?

Just-iD Check

คืออะไร?

แอพพลิเคชั่นตรวจจุด ทันสมัยที่สุด ณ เวลานี้

Online Patrol System

                  ปัจจุบันการตรวจสอบสิ่งของ และพื้นที่ ที่จะตรวจเป็นเรื่องสำคัญ เพราะป้องการการผิดพลาด ดังนั้นเพื่อให้การทำงานเป็นระบบ บันทึกการตรวจซ้ำ หรือยืนยันการเข้าถึงพื้นที่ และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงได้ผลิตระบบตรวจจุดออนไลน์ขึ้นมา เพื่อให้สามารถตรวจสอบการทำงาน และมีหลักฐานอ้างอิงประกอบการทำงานโดยแอพพลิเคชั่น Just-iD Check

“คิดจะเช็ค คิดถึง Just-iD Check”

ผู้ใช้บริการ Just-iD

เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ของทุกคน

ผู้ใช้บริการ Just-iD

เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ของทุกคน

ความสามารถของ Just-iD Chcek

ระบบตรวจจุดออนไลน์ Online Patrol System

แอพติดตั้งมือถือระบบแอนดรอยด์  »
จัดเก็บรายงานบน Just-iD Cloud  »
กำหนดรอบตรวจได้ตามความต้องการ  »
กำหนดจุดตรวจได้ไม่จำกัด  »
ถ่ายรูปประกอบจุดตรวจ  »
เพิ่มรายละเอียดการตรวจได้  »
ถอดรายงานจุดตรวจเป็น PDF, Excel  »

«  สแกนจุดตรวจระบบ QR-Code
«  เรียกดูข้อมูลได้แบบ Real Time
«  เตือนก่อนถึงเวลาตรวจ (10 นาที)
«  สร้างจุด Check List ระหว่างตรวจได้
«  บันทึกเหตุการณ์ได้ ( ปกติ/ไม่ปกติ )
«  มี GPS ติดตามการเดินตรวจ
«  ใช้งานง่ายมากๆ ใครๆ ก็ใช้ได้

ระบบตรวจจุดออนไลน์

สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ข้อมูลเก็บไว้บน Cloud System หากเครื่องมีปัญหาข้อมูลไม่หายแน่นอน

สแกน Qr-Code
ณ จุดตรวจที่กำหนด

ข้อมูลการเดินตรวจ
ถูกเก็บไปยัง Cloud System

ดู Report ผ่านเว็บไซต์ได้ทันที
ตรวจสอบได้ทุกที่ ทุกเวลา

สแกน Qr-Code
ณ จุดตรวจที่กำหนด

ข้อมูลการเดินตรวจ
ถูกเก็บไปยัง Cloud System

ดู Report ผ่านเว็บไซต์
ตรวจสอบได้ทุกที่ ทุกเวลา

“สะดวก รวดเร็ว ดูจากที่ไหนก็ได้ทั่วโลก”

แนะนำการใช้งาน Just-iD Chcek

สำหรับกลุ่มงานรักษาความปลอดภัย

Security Company

บริษัท รปภ สามารถนำไปใช้สำหรับการเดินการ์ดทัวร์ (guard tour) หรือเดินตรวจจุด (patrol system) และทำรายงานให้ผู้ว่าจ้างได้อย่างมืออาชีพ

สำหรับกลุ่มโรงงาน

Factory

สำนักงานโรงงาน สามารถนำไปเดินตรวจความปลอดภัย (security check) หรือเดินตรวจความเรียบร้อยของจุดต่างๆ ในโรงงาน และทำรายงานได้ทันที เพื่อทำให้มั่นใจเรื่องความเรียบร้อยและความปลอดภัยของโรงงาน

สำหรับกลุ่มบริการทำความสะอาด

Cleaning Service

ผู้ให้บริการทำความสะอาดสามารถนำไปใช้สำหรับการตรวจสอบการทำความสะอาด (cleaning check) ของจุดต่างๆ ที่กำหนดไว้ และทำรายงานให้กับผู้ว่าจ้าง เพื่อสร้างมูลค่าของการบริการอย่างมืออาชีพ

สำหรับกลุ่มโรงแรม

Hotel, Apartment

สามารถใช้ลงเวลาเรื่องการทำความสะอาดในแต่ละส่วนของโรงแรม และออกรายงานเพื่อยืนยันการทำงานอย่างชัดเจน

สำหรับกลุ่มบริการดูแลสวน จัดสวน

Garden Service

ผู้ให้บริการดูแลสวน สามารถนำไปใช้ติดตามการจัดการดูแลสวนของสวนส่วนต่างๆ และตรวจสอบความเรียบร้อยของสวนได้ทันทีจากออฟฟิศ และทำรายงานอย่างมืออาชีพให้ผู้ว่าจ้าง

สำหรับกลุ่มการขนส่ง

Logistic and Transportation

สามารถนำจุดของ Just-iD Check ไปวางไว้แต่ละจุดที่ต้องทำการส่ง เช่น ร้านต่างๆ ในจังหวัด โดยให้รถขนส่งนำ Just-iD Check ไป scan เมื่อถึงจุดส่ง และถ่ายรูปยืนยันการส่ง เพื่อออกรายงานแบบทันที

กลุ่มธุรกิจอื่น

OTHER

ธุรกิจใดที่มีการตรวจเช็ค ตรวจจุด ตรวจความเรียบร้อย ตรวจการส่งของ สามารถใช้ Just-iD Check ได้ทันที

การใช้งานในกลุ่มงานทั้งหมด

สามารถถ่ายรูปเพื่ออ้างอิง

จดบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในทุกการรายงานแต่ละจุด

ที่มาของการแก้ปัญหา ของระบบ Just-iD Chcek

จากประสบการณ์ของเราในธุรกิจมากกว่า 10 ปี เหล่านี้คือปัญหาที่เราเจอและเป็นจุดเริ่มต้นให้เราสร้าง Just-iD เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ Just-iD Check ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวก ยกระดับการบริการของผู้ให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการให้เห็นภาพชัดเจนของการทำงานที่เป็นมืออาชีพ เราหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่ง ของการพัฒนาการให้บริการของทุกท่าน เพื่อเพิ่มมูลค่างานและเพิ่มคุณภาพให้กับทุกท่านที่ใช้ระบบ Just-iD Check

Just-iD Check System

การตั้งค่าในระบบหลังบ้านก่อนการใช้งาน

ลูกค้าสามารถเข้าตั้งค่าระบบก่อนการใช้งานได้ที่ https://app.just-id.com หลังจากใส่รหัสผ่านไปแล้ว ลูกค้าสามารถตั้งชื่อหน่วยงาน, โลโก้, รอบการเดินตรวจจุด ว่าจะให้เดินตรวจกี่รอบ และกี่โมง ก่อนถึงเวลาตรวจระบบจะมีกระดิ่งเตือนการถึงเวลา, เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น สุดท้ายก็ตั้งจุดตรวจ ได้ไม่จำกัด ในจุดตรวจนั้น ๆ สามารถทำ Check List ได้ว่าต้องการให้ตรวจอะไร ระบบจะแปลงจุดตรวจเป็น QR-Code สามารถปริ้นใส่แผ่นกระดาษ เคลือบไปติดตามจุดตรวจนั้น ๆ ได้

ปริ้น QR จากระบบ Just-iD Check ไปติดตามจุดที่กำหนดไว้

การใช้งาน

ดาวโหลดแอพพิเคชั่น Just-iD Check ผ่าน Google Play Stor

พิมพ์  Just-iD Check  ค้นหา

ติดตั้งแอพพลิเคชั่นลงมือถือ Android หน้าจอขนาด 5” ขึ้นไป

***แอพพลิเตชั่นไม่รอบรับ I Phone & IOS

การเดินตรวจ

เปิดแอพฯ
Just-iD Check

เข้าสู่ระบบ

เริ่มเดินรอบ/ เดินนอกรอบ

ถ่ายรูป และพิมพ์ชื่อยืนยันผู้ตรวจ

สแกนจุดตรวจ
QR-Code

ติ๊ก (ถูก) Check List ที่กำหนดไว้

ถ่ายรูปประกอบ

ใส่รายละเอียดประกอบ (Note)

เลือกเหตุการณ์ประจำจุด (ปกติ/ไม่ปกติ)

บันทึกข้อมูล

การเดินตรวจ

เปิดแอพฯ
Just-iD Check

เข้าสู่ระบบ

เริ่มเดินรอบ/เดินนอกรอบ

ถ่ายรูป และพิมพ์ชื่อยืนยันผู้ตรวจ

สแกนจุดตรวจ
QR-Code

ติ๊ก  (ถูก) Check List ที่กำหนดไว้

ถ่ายรูปประกอบ

ใส่รายละเอียดประกอบ (Note)

เลือกเหตุการณ์ประจำจุด (ปกติ/ไม่ปกติ)

บันทึกข้อมูล

 

 

 

การเรียกดูข้อมูลรายงาน

เว็บไซต์ https://app.just-id.com/

ระบบจะแสดงข้อมูลรายการ สถานะ บันทึกข้อมูล รูปภาพ และGPS ตรวจสอบการเดินตรวจจุดกลางแจ้งบนแผนที่ได้

แชร์รอบตรวจ

ระบบสามารถแชร์การเดินตรวจไปยังแอปพลิเคชัน Line ได้

การดึงข้อมูลจากระบบ

สามารถดึงข้อมูลจากระบบเป็นไฟล์เอกสาร PDF, EXCEL ได้

Video การตั้งค่าระบบหลังบ้าน

Just-iD Check

Online Patrol System

สั่งซื้อตอนนี้

ตรวจโปรโมชั่น และราคาที่ดีที่สุด

สั่งซื้อตอนนี้

ตรวจโปรโมชั่น
และราคาที่ดีที่สุด