fbpx

Highlight

Just-iD Visitor

ระบบบันทึกผู้มาติดต่อพื้นที่

เครื่องแลกบัตร (Vms : Visitor Management System)

สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ขั้นตอนใช้งานสั้น เรียนรู้การใช้งานได้เร็ว

• เสียบ

เสียบบัตรประชาชน, รูดใบขับขี่
(อ่านข้อมูลจากชิปบัตร)

• พูด

กรอกข้อมูลด้วยเสียง
(พูดหรือพิมพ์ได้)

• ถ่ายรูป

บันทึกเหตุการณ์ฉับไว
(ถ่ายรูปได้ 4 ภาพ)

• ปริ้น

ออกสลิปได้รวดเร็ว
(ปริ้นสลิปได้ในตัว)

QUICK ACCESS

หากเคยเข้าพื้นที่แล้ว
ดึงข้อมูลมาใช้ได้ไว

สลิปอ่านง่าย อ่านชัด
ข้อมูลชัดเจนครบถ้วน

เพิ่มหมายเหตุให้ตรงตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ได้อย่างอิสระ

สลิปปรับข้อมูลได้
ตามแต่ละหน่วยงาน

ปรับแต่งการใช้งานสะดวกจากระบบหลังบ้าน

มีระบบลงทะเบียนล่วงหน้าโดยแอดมิน

หรือทีมงานฝ่ายออฟฟิศ ของเจ้าของพื้นที่ (ช่วยลดกระดาษหน้างานได้ เข้าหมวด set zero)

มีระบบลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านหน้าเว็บ

visitor ลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยตนเอง บนเว็บแยกของแต่ละพื้นที่ (ช่วยลดกระดาษหน้างานได้ เข้าหมวด set zero)

Just-iD CC Card

การบันทึกผู้มาติดต่อพื้นที่โดยระบบบัตรวน

มีระบบบัตรวน

CC Card สร้างบัตรวน หรือช่วยในการติดตาม proximity card หรือบัตรพลาสติก ที่มีอยู่เดิมได้ (ช่วยลดกระดาษหน้างานได้ เข้าหมวด set zero)

เมื่อลงทะเบียนออกจากพื้นที่

Just-iD Visitor แสดงข้อมูลขาเข้า
แสดง E-Stamp ที่ติดต่อเข้าพบ สถานที่ติดต่อ,
GPS แสดงตำแหน่งการสแกน

มีระบบติดตามการเข้าพื้นที่

ด้วยการทำงานบน E-Stamp หลังบ้านสามารถเห็นหมุดการเข้าพื้นที่บนแผนที่ได้ (ช่วยลดกระดาษหน้างานได้ เข้าหมวด set zero)

ตัวอย่างการแจ้งเตือน Blacklist

สีแดง สถานะ รุนแรง
สีเหลือง สถาระ รอตรวจสอบ

มีระบบ Blacklist

Parking fee

ระบบคำนวณค่าจอดรถอัตโนมัติ

มีระบบคิดค่าจอด

ปรับสูตรค่าจอดได้ตามแต่ละพื้นที่ 

รองรับ PromptPay

เก็บเงินค่าจอดผ่าน PromptPay ตรวจสอบค่าจอดได้แบบโปร่งใส

สำหรับสมาชิกพื้นที่

ดาวโหลดแอปพลิเคชั่น

Just-iD One

ผ่าน Google Play, App Store

มีแอปเพื่อสมาชิกพื้นที่

Just-iD One เพิ่มความสะดวกในการ ใช้งานระบบร่วมกับเจ้าหน้าที่ (ช่วยลดกระดาษหน้างานได้ เข้าหมวด set zero)

E-Stamp noti

แจ้งเตือนไปยังบุคคลปลายทาง
ตามสถานที่ E-stamp ที่ระบุไว้

มีระบบแจ้งเตือนการเข้าพบ

ไปยังมือถือของบุคคลปลายทาง นั่งเฉยๆ ก็รู้ว่าจะมีใครมาหา เตรียมตัวถูก ไม่ต้องตื่นเต้น จะไม่ให้เข้าพบก็บอก รปภ. หรือเจ้าหน้าที่ได้ ว่าให้ปฏิเสธการเข้าพบ (ช่วยลดกระดาษหน้างานได้ เข้าหมวด set zero)

Just-iD Visitor
E-Stamp

ยืนยันการเข้าพบ

มีระบบยืนยันการเข้าพบ

สามารถตรวจสอบได้ว่า ได้เข้าพบบุคคลปลายทางตามที่ระบุในข้อมูลขาเข้าได้ (ช่วยลดกระดาษหน้างานได้ เข้าหมวด set zero)

เมื่อ E-Stamp ยืนยันการเข้าพบ การได้มายังสถานที่นัดพบจริง
จะสามารถถ่ายรูปเป็นหลักฐานได้ 1 รูป และใส่หมายเหตุได้

มีระบบบันทึกข้อมูลการเข้าพบ

บุคคลปลายทาง สามารถถ่ายรูปและเขียนโน้ต ของแต่ละการเข้าพบได้ และมีระบบ history ของผู้เข้าพบ เพื่อดูย้อนหลังได้ บน Just-iD One  (ช่วยลดกระดาษหน้างานได้ เข้าหมวด set zero)

มีระบบแจ้งเตือนพัสดุ

แจ้งเตือนสมาชิกผู้รับพัสดุ ว่ามีพัสดุเข้าให้ติดต่อรับได้ (ภายใน ม.ค. 2567)

มีระบบขอความช่วยเหลือ

สมาชิกพื้นที่กดขอความช่วยเหลือได้ ระบบจะแจ้งเหตุไปยังเจ้าหน้าที่ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ทันที (ภายใน พ.ย. 2566)

สำหรับผู้ติดต่อพื้นที่

Just-iD

Visitor

ปฏิบัติตามกฎ PDPA

เราปฏิบัติตาม PDPA

มีระบบ consent

เพิ่มความรัดกุมเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล
(ช่วยลดกระดาษหน้างานได้ เข้าหมวด set zero)

สำหรับฝ่าย IT

มี Open-API

เพิ่มศักยภาพในการเชื่อมต่อระบบได้หลากหลาย

ส่วนอื่นๆ

Just-iD

Visitor

บริการ visitor มาแล้ว
มากกว่า 19 ล้านครั้ง

Just-iD

Check

บริการ ตรวจจุด มาแล้ว
มากกว่า 20 ล้านจุด

Just-iD Check

แสดงผลการตรวจจุด
กระชับ ชัดเจน

Just-iD Air

ระบบเตือนภัยทางอากาศ

Just-iD Air monitor

แสดงข้อมูลหลากหลาย
เพื่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกพื้นที่

Just-iD Kiosk

ระบบตู้เชื่อมไม้กั้น เพื่อความสะดวกของสมาชิกพื้นที่และผู้ติดต่อพื้นที่ มี option ไม่ใช้กระดาษ (ช่วยลดกระดาษหน้างานได้ เข้าหมวด set zero) (ภายใน ส.ค. 2566)

Just-iD Visitor Kiosk

ระบบตู้ลงทะเบียนด้วยตัวเอง เพื่อความสะดวกผู้ติดต่อพื้นที่ มี option ไม่ใช้กระดาษ (ช่วยลดกระดาษหน้างานได้ เข้าหมวด set zero) (ภายใน ส.ค. 2566)

Just-iD Cam

 

ระบบ intrusion detection กล้องตรวจจับการบุกรุก แยกเป็นคน หรือยานพาหนะได้ แจ้งเตือนไปยังเจ้าของบ้านหรือผู้ดูแลพื้นที่ (ภายใน ส.ค. 2566)

Just-iD Cam Thermal

 

ระบบ thermal ตรวจจับความร้อนและแจ้งเตือน ไปยังเจ้าของบ้านหรือผู้ดูแลพื้นที่ เหมาะกับบ้าน โรงงาน สำนักงาน EV-station (ภายใน ส.ค. 2566)

Highlight

Just-iD Visitor

ระบบบันทึกผู้มาติดต่อพื้นที่

เครื่องแลกบัตร (Vms : Visitor Management System)

สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ขั้นตอนใช้งานสั้น
เรียนรู้การใช้งานได้เร็ว

• เสียบ

เสียบบัตรประชาชน,
รูดใบขับขี่
(อ่านข้อมูลจากชิปบัตร)

• พูด

กรอกข้อมูลด้วยเสียง
(พูดหรือพิมพ์ได้)

• ถ่ายรูป

บันทึกเหตุการณ์ฉับไว
(ถ่ายรูปได้ 4 ภาพ)

• ปริ้น

ออกสลิปได้รวดเร็ว
(ปริ้นสลิปได้ในตัว)

QUICK ACCESS

หากเคยเข้าพื้นที่แล้ว
ดึงข้อมูลมาใช้ได้ไวได้

สลิปอ่านง่าย อ่านชัด
ข้อมูลชัดเจนครบถ้วน

 

สลิปปรับข้อมูลได้ตามแต่ละหน่วยงาน

ปรับแต่งการใช้งานสะดวกจากระบบหลังบ้าน

มีระบบลงทะเบียนล่วงหน้าโดยแอดมิน

หรือทีมงานฝ่ายออฟฟิศ ของเจ้าของพื้นที่
(ช่วยลดกระดาษหน้างานได้ เข้าหมวด set zero)

มีระบบลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านหน้าเว็บ

visitor ลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยตนเอง บนเว็บแยกของแต่ละพื้นที่ (ช่วยลดกระดาษ เข้าหมวด set zero)

Just-iD CC Card

การบันทึกผู้มาติดต่อพื้นที่โดยระบบบัตรวน

มีระบบบัตรวน

CC Card สร้างบัตรวน หรือช่วยในการติดตาม proximity card หรือบัตรพลาสติก ที่มีอยู่เดิมได้
(ช่วยลดกระดาษหน้างานได้ เข้าหมวด set zero)

มีระบบติดตามการเข้าพื้นที่

ด้วยการทำงานบน E-Stamp หลังบ้านสามารถเห็นหมุดการเข้าพื้นที่บนแผนที่ได้ (ช่วยลดกระดาษหน้างานได้ เข้าหมวด set zero)

มีระบบ Blacklist

ตัวอย่างการแจ้งเตือน Blacklist
สีแดง สถานะ รุนแรง
สีเหลือง สถาระ รอตรวจสอบ

Parking fee

ระบบคำนวณค่าจอดรถอัตโนมัติ

มีระบบคิดค่าจอด
ปรับสูตรค่าจอดได้ตามแต่ละพื้นที่

รองรับ PromptPay

เก็บเงินค่าจอดผ่าน PromptPay
ตรวจสอบค่าจอดได้แบบโปร่งใส

สำหรับสมาชิกพื้นที่

มีแอปเพื่อสมาชิกพื้นที่

Just-iD One เพิ่มความสะดวกในการ
ใช้งานระบบร่วมกับเจ้าหน้าที่
(ช่วยลดกระดาษหน้างานได้ เข้าหมวด set zero)

E-Stamp noti

แจ้งเตือนไปยังบุคคลปลายทาง
ตามสถานที่ E-stamp ที่ระบุไว้

มีระบบแจ้งเตือนการเข้าพบ

ไปยังมือถือของบุคคลปลายทาง นั่งเฉยๆ ก็รู้ว่าจะมีใครมาหา เตรียมตัวถูก ไม่ต้องตื่นเต้น จะไม่ให้เข้าพบก็บอก รปภ. หรือเจ้าหน้าที่ ได้ว่า ให้ปฏิเสธการเข้าพบ (ช่วยลดกระดาษหน้างานได้ เข้าหมวด set zero)

Just-iD Visitor
E-Stamp

ยืนยันการเข้าพบ

มีระบบยืนยันการเข้าพบ

สามารถตรวจสอบได้ว่า ได้เข้าพบบุคคลปลายทางตามที่ระบุในข้อมูลขาเข้าได้ (ช่วยลดกระดาษหน้างานได้ เข้าหมวด set zero)

มีระบบบันทึกข้อมูลการเข้าพบ

บุคคลปลายทาง สามารถถ่ายรูปและเขียนโน้ต ของแต่ละการเข้าพบได้ และมีระบบ history ของผู้เข้าพบ เพื่อดูย้อนหลังได้ บน Just-iD One  (ช่วยลดกระดาษหน้างานได้ เข้าหมวด set zero)

มีระบบแจ้งเตือนพัสดุ

แจ้งเตือนสมาชิกผู้รับพัสดุ ว่ามีพัสดุเข้าให้ติดต่อรับได้ (ภายใน ม.ค. 2567)

มีระบบขอความช่วยเหลือ

สมาชิกพื้นที่กดขอความช่วยเหลือได้ ระบบจะแจ้งเหตุไปยังเจ้าหน้าที่ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ทันที
(ภายใน พ.ย. 2566)

สำหรับผู้ติดต่อพื้นที่

Just-iD

Visitor

ปฏิบัติตามกฎ PDPA

มีระบบ consent

เพิ่มความรัดกุมเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล
(ช่วยลดกระดาษหน้างานได้ เข้าหมวด set zero)

สำหรับฝ่าย IT

มี open-API

เพิ่มศักยภาพในการเชื่อมต่อระบบได้หลากหลาย

ส่วนอื่นๆ

Just-iD Visitor

บริการ visitor มาแล้ว
มากกว่า 19 ล้านครั้ง

Just-iD Check

บริการตรวจจุดมาแล้ว
มากกว่า 20 ล้านจุด

Just-iD Check

แสดงผลการตรวจจุด
กระชับ ชัดเจน

Just-iD Air

ระบบเตือนภัยทางอากาศ

Just-iD Air Monitor

แสดงข้อมูลหลากหลาย
เพื่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกพื้นที่

Just-iD Kiosk

ระบบตู้เชื่อมไม้กั้น เพื่อความสะดวกของสมาชิกพื้นที่และผู้ติดต่อพื้นที่ มี option ไม่ใช้กระดาษ (ช่วยลดกระดาษหน้างานได้ เข้าหมวด set zero) (ภายใน ส.ค. 2566)

Just-iD Visitor Kiosk

ระบบตู้ลงทะเบียนด้วยตัวเอง เพื่อความสะดวกผู้ติดต่อพื้นที่ มี option ไม่ใช้กระดาษ (ช่วยลดกระดาษหน้างานได้ เข้าหมวด set zero) (ภายใน ส.ค. 2566)

Just-iD Cam

ระบบ intrusion detection กล้องตรวจจับการบุกรุก แยกเป็นคน หรือยานพาหนะได้ แจ้งเตือนไปยังเจ้าของบ้านหรือผู้ดูแลพื้นที่ (ภายใน ส.ค. 2566)

Just-iD Cam Thermal

ระบบ thermal ตรวจจับความร้อนและแจ้งเตือน ไปยังเจ้าของบ้านหรือผู้ดูแลพื้นที่ เหมาะกับบ้าน โรงงาน สำนักงาน EV-station (ภายใน ส.ค. 2566)