fbpx

Just-iD
Group Visitor

ระบบบริหารผู้รับเหมา หรือ การเข้าแบบกลุ่ม

Just-iD ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลการเข้าออกพื้นที่ของผู้รับเหมา(เข้าพื้นที่เป็นกลุ่ม)
เพื่อให้การเก็บข้อมูลเป็นระบบ และทราบจำนวนผู้เข้าออกแต่ละครั้งได้ถูกต้องครบถ้วน โดยผู้ดูแลระบบสามารถเลือกเปิด/ปิด ข้อมูลที่ต้องการ ให้ผู้มาติดต่อแบบกลุ่มลงทะเบียนได้ตามความต้องการของพื้นที่ และสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์

ลงทะเบียน Group Visitor ได้ 2 วิธี

 • ลงทะเบียน Group Visitor เข้าพื้นที่ล่วงหน้าผ่านลิงก์ (URL)

แอดมิทตั้งค่าข้อมูลที่ต้องการให้ผู้มาติดต่อลงทะเบียนผ่านระบบหลังบ้าน

https://app.just-id.com

โดยใช้ username และ password เข้าสู่ระบบ

แอดมิท Generate Link
สำหรับลงทะเบียนล่วงหน้า
นำไปสร้าง QR-Code

ส่ง Link ให้ผู้มาติดต่อ หรือนำ QR-Code มาติดตามพื้นที่

ผู้รับเหมาสแกน QR-Code ลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยตนเองผ่านลิงก์ ให้ตนเองและทีมงาน

ได้รับดิจิตอลการ์ดสำหรับเข้าพื้นที่ เมื่อลงทะเบียนล่วงหน้าสำเร็จ

ติดต่อเข้าพื้นที่โดยใช้ดิจิตอลการ์ด

เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพเป็นหลักฐานขาเข้า บันทึกข้อมูล

ลงทะเบียนเข้าพื้นที่สำเร็จ
ผู้รับเหมาและทีม ได้รับอนุญาตเข้าพื้นที่

Add Group

ผู้รับเหมาหรือผู้มาติดต่อแบบกลุ่ม สามารถลงทะเบียนเพิ่มสมาชิกในกลุ่มได้

 • ลงทะเบียน Group Visitor เข้าพื้นที่หน้าเครื่อง Just-iD Visitor

ผู้รับเหมาและทีม
ติดต่อเข้าพื้นที่

ผู้รับเหมานำบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่ ,รปภ. นำ Just-iD Visitor เก็บข้อมูลจากชิป
บัตรประชาชน ,ใบขับขี่

เมื่อลงทะเบียนผู้รับเหมาคนแรกแล้ว กดเพิ่มสมาชิกในกรุ๊ปที่ต้องการเข้าพื้นที่พร้อมกันได้

เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพเป็นหลักฐานขาเข้า บันทึกข้อมูล

เจ้าหน้าที่บ้นทึกข้อมูลขาเข้า
ให้สลิปสำหรับลงทะเบียนออก และคืนบัตรประชาชนให้ผู้รับเหมา

ลงทะเบียนเข้าพื้นที่สำเร็จ
ผู้รับเหมาและทีม ได้รับอนุญาตเข้าพื้นที่

Just-iD
Group Visitor

ระบบบริหารผู้รับเหมา หรือ การเข้าแบบกลุ่ม

         Just-iD ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลการเข้าออกพื้นที่ของผู้รับเหมา(เข้าพื้นที่เป็นกลุ่ม) เพื่อให้การเก็บข้อมูลเป็นระบบ และทราบจำนวนผู้เข้าออกแต่ละครั้งได้ถูกต้องครบถ้วน โดยผู้ดูแลระบบสามารถเลือกเปิด/ปิด ข้อมูลที่ต้องการ ให้ผู้มาติดต่อแบบกลุ่มลงทะเบียนได้ตามความต้องการของพื้นที่ และสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์

ลงทะเบียน Group Visitor ได้ 2 วิธี

 • ลงทะเบียน Group Visitor เข้าพื้นที่ล่วงหน้าผ่านลิงก์ (URL)

แอดมิทตั้งค่าข้อมูลที่ต้องการให้ผู้มาติดต่อลงทะเบียนผ่านระบบหลังบ้าน

https://app.just-id.com

โดยใช้ username และ password เข้าสู่ระบบ

แอดมิท Generate Link
สำหรับลงทะเบียนล่วงหน้า
นำไปสร้าง QR-Code

ส่ง Link ให้ผู้มาติดต่อ หรือนำ QR-Code มาติดตามพื้นที่

ผู้รับเหมาสแกน QR-Code ลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยตนเองผ่านลิงก์ ให้ตนเองและทีมงาน

ได้รับดิจิตอลการ์ดสำหรับเข้าพื้นที่ เมื่อลงทะเบียนล่วงหน้าสำเร็จ

ติดต่อเข้าพื้นที่โดยใช้ดิจิตอลการ์ด

เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพเป็นหลักฐานขาเข้า บันทึกข้อมูล

ลงทะเบียนเข้าพื้นที่สำเร็จ
ผู้รับเหมาและทีม ได้รับอนุญาตเข้าพื้นที่

Add Group

ผู้รับเหมาหรือผู้มาติดต่อแบบกลุ่ม
สามารถลงทะเบียนเพิ่มสมาชิกในกลุ่มได้

 • ลงทะเบียน Group Visitor เข้าพื้นที่หน้าเครื่อง Just-iD Visitor

ผู้รับเหมาและทีม
ติดต่อเข้าพื้นที่

ผู้รับเหมานำบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่ ,รปภ. นำ Just-iD Visitor เก็บข้อมูลจากชิป
บัตรประชาชน ,ใบขับขี่

เมื่อลงทะเบียนผู้รับเหมาคนแรกแล้ว กดเพิ่มสมาชิกในกรุ๊ปที่ต้องการเข้าพื้นที่พร้อมกันได้

เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพเป็นหลักฐานขาเข้า บันทึกข้อมูล

เจ้าหน้าที่บ้นทึกข้อมูลขาเข้า
ให้สลิปสำหรับลงทะเบียนออก และคืนบัตรประชาชนให้ผู้รับเหมา

ลงทะเบียนเข้าพื้นที่สำเร็จ
ผู้รับเหมาและทีม ได้รับอนุญาตเข้าพื้นที่

สั่งซื้อตอนนี้

ตรวจโปรโมชั่น และราคาที่ดีที่สุด