fbpx

Just-iD Visitor

E-Stamp

ยืนยันการเข้าพบ

ตัวอย่างงานที่เหมาะกับการใช้ E-Stamp

ตรวจสอบการเข้าพื้นที่ของรถเดลิเวอรี่ต่างๆ จากการสแกน E-Stamp ลูกบ้าน ยืนยันถึงบ้านจุดหมายปลายทางจริง ไปมากี่จุด เช็คได้จากจำนวนที่ได้รับ E-Stamp และตำแหน่ง GPS ในแผนที่

การเข้าพบบุคคลของแต่ละแผนก ให้พนักงานแผนกสามารถ E-Stamp ได้หลายคน เมื่อมีผู้มาติดต่อต้องสแกน E-Stamp ยืนยันการเข้าพบ เพื่อสามารถตรวจสอบวันที่ เวลา ผู้สแกน E-Stamp และหมายเหตุการติดต่อได้

การเข้าพบของผู้มาติดต่อในแต่ละอาคาร ตัวอย่างเช่นผู้มาติดต่ออาคาร A ต้องได้รับ E-Stamp จากนิติบุคคล A รปภ.สามารถตรวจสอบข้อมูลการเข้าพบจริง ได้จากหน้าเครื่อง Just-iD Visitor ในขั้นตอนลงทะเบียนออก

ฟังก์ชัน E-Stamp
ยืนยันการเข้าพบ

E-Stamp ทดแทนการใช้ตราประทับหรือลายเซ็น

ตรวจเช็คการไปยังพื้นที่ต่างๆของผู้มาติดต่อผ่านการสแกน QR-Code บนสลิป

ระบบจะยืนยันการเข้าพบ และแสดงการปักหมุด GPS ตำแหน่งสแกนของพื้นที่นั้นๆ

“เพิ่มศักยภาพการบริหาร สร้างการบริการในมาตราฐานสากล”

ขั้นตอนการใช้งาน Just-iD Visitor

ร่วมกับฟังก์ชัน Just-iD Visitor E-Stamp

ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ

นำบัตรประชาชน,ใบขับขี่
ให้กับพนักงานรปภ.

Just-iD Visitor เก็บข้อมูลจากชิป
บัตรประชาชน ,ใบขับขี่

รปภ.สอบถาม ใส่ข้อมูลเพิ่มเติม

เช่น สถานที่/เบอร์โทร/หมายเหตุ

*ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถ Input fields หรือสร้าง Drop down list ตัวเลือกไปยังสถานที่ ในระบบหลังบ้านได้

ถ่ายภาพเป็นหลักฐานการเข้าพื้นที่

คืนบัตร, นำสลิปที่ปริ้นออกมาจาก
Just-iD Visitor ให้กับผู้มาติดต่อ

ผู้มาติดต่อ เข้าพบบุคคล,สถานที่

นำสลิปให้เจ้าหน้าที่ สแกน QR-Code ยืนยันการเข้าพบ(E-Stamp) ผ่านแอพลิเคชัน Just-iD One

*E-Stamp ยืนยันการเข้าพบ การได้มายังสถานที่นัดพบจริง สามารถถ่ายรูปเป็นหลักฐานได้ 1 รูป

ลงทะเบียนออก

รปภ.แสกน QR-Coed เพื่ออนุญาตออกพื้นที่

Just-iD Visitor แสดงข้อมูลขาเข้า
แสดง E-Stamp ที่ติดต่อเข้าพบ
• สถานที่ติดต่อ, GPS แสดงตำแหน่งการสแกน

ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ ออกจากพื้นที่

ข้อมูลการติดต่อพื้นที่ สามารถเช็คได้อย่างเรียลไทม์ ในระบบหลังบ้าน

บุคคลที่มีสิทธิในการแสตมป์ ต้องใช้ E-Stamp
ผ่านแอปพลิเคชัน Just-iD One

ดาวโหลดแอพพิเคชั่น Just-iD One
ผ่าน Google Play, App Store

ขั้นตอนการสมัคร Just-iD One

เพื่อใช้งาน E-Stamp

การตั้งค่า E-Stamp ในระบบหลังบ้าน

ผ่านเว็บไซต์ https://app.just-id.com/

Service > Visitor > E-Stamp

ยืนยันการเข้าพบด้วย E-Stamp

ทดแทนการใช้ตราประทับหรือลายเซ็น

หน้าจอแสดงผล E-Stamp บน  Just-iD Visitor

เมื่อสแกน QR-Code ลงทะเบียนออก

สั่งซื้อตอนนี้

ตรวจโปรโมชั่น และราคาที่ดีที่สุด