fbpx

Visitor Management •

ระบบบันทึกผู้มาติดต่อ

Just-iD pre-register •

บัตรลงทะเบียนล่วงหน้า

Member Visitor •

บัตรประจำผู้มาติดต่อ

Just-iD CC Card •

บันทึกผู้ติดต่อพื้นที่โดยระบบบัตรวน

Parking Fee •

ระบบคำนวณค่าจอดรถอัตโนมัติ

Just-iD Card •

บัตรจัสไอดี

Just-iD Visitor (Desktop)

ระบบบันทึกผู้มาติดต่อพื้นที่ (แบบตั้งโต๊ะ)

พร้อม 12 ฟังก์ชัน สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

• Spread Control

แบบคัดกรอง Covid-19

• Just-iD Register

บัตรลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยตนเอง

• Just-iD Blacklist

บันทึก,แจ้งเตือนบุคคลในบัญชีเฝ้าระวัง

• Health Pass

ข้อมูลการรับรองสุขภาพ

• E-Stamp

ยืนยันการเข้าพบ

• Rule and Policy (PDPA)

ระบบแจ้งระเบียบพื้นที่

Visitor Management •

ระบบบันทึกผู้มาติดต่อ

Just-iD pre-register •

บัตรลงทะเบียนล่วงหน้า

Member Visitor •

บัตรประจำผู้มาติดต่อ

Just-iD CC Card •

บันทึกผู้ติดต่อพื้นที่โดย
ระบบบัตรวน

Parking Fee •

ระบบคำนวณค่าจอดรถอัตโนมัติ

Just-iD Card •

บัตรจัสไอดี

Just-iD Visitor

(Desktop)

ระบบบันทึกผู้มาติดต่อพื้นที่

12 ฟังก์ชัน

• Spread Control

แบบคัดกรอง Covid-19

• Just-iD Register

บัตรลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยตนเอง

• Just-iD Blacklist

บันทึก,แจ้งเตือนบุคคล
ในบัญชีเฝ้าระวัง

• Health Pass

ข้อมูลการรับรองสุขภาพ

• E-Stamp

ยืนยันการเข้าพบ

• Rule and Policy (PDPA)

ระบบแจ้งระเบียบพื้นที่

                 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินถือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องตระหนัก ดังนั้น การเก็บประวัติผู้ที่มาติดต่อพื้นที่ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำไปสู่ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน หากวันใดเกิดความเสียหาย สูญหายของทรัพย์สิน จำเป็นต้องมีหลักฐาน เพื่อไปดำเนินคดีทางหมายต่อผู้กระทำผิด ในปัจจุบันเรายังไม่มีเทคโนโลยีในการบันทึกผู้มาติดต่อ (Visitor Management System) ที่ดีพอต่อการจัดการระบบผู้ที่เข้ามาติดต่อในพื้นที่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้ผลิตระบบบันทึกผู้มาติดต่อเพื่ออำนวยความสะดวกและบันทึกหลักฐานของผู้มาติดต่อในการติดต่อพื้นที่ของท่าน โดยระบบมีคุณสมบัติ ดังนี้

Just-iD Visitor (Desktop)

ระบบบันทึกผู้มาติดต่อแบบตั้งโต๊ะ

 • อ่านข้อมูลจากชิบ บัตรประชาชน , ใบขับขี่
 • ใช้งานง่าย 
 • จัดเก็บ และเรียกดูข้อมูลแบบ Real Time
 • ปริ้นสลิบได้ในตัว แสดงรายละเอียดการติดต่อเวลาเข้า-ออก
  ผ่านระบบ QR-Code
 • เช็คจำนวนผู้เข้า-ออก และค้างคืน
 • กรอกข้อมูลด้วยการสั่งการด้วยเสียงแทนการพิมพ์
 • ถ่ายรูปประกอบการเข้า-ออกได้หลายรูป
 • คำนวนเวลาจอดรถได้
 • ตรวจสอบข้อมูลขาเข้า ก่อนออกพื้นที่
 • จัดเก็บข้อมูลออนไลน์บน Cloud Server
 • Application Just-ID Visitor System
 • สามารถ Export ข้อมูลออกทาง Excel , PDF ได้
 • สามารถทำระบบสมาชิกได้
 • อยู่คนละพื้นที่ก็สามารถใช้ระบบฐานข้อมูล เข้า-ออก เดียวกัน
 • Application สามารถปรับเลือกฟังก์ชั่นต่างๆตามประเภทการใช้งาน
 • แอพพลิเคชั่นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถอัพเกรด ได้ ฟรี!
 • มีทีมงาน Support ก่อน และหลังการขายคอยช่วยเหลือ
  สนับสนุน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีระบบ GPS เช็คพิกัดเครื่อง และสถานการณ์ทำงานออนไลน์ ป้องกันสูญหาย
 • ระบบ Just-iD Visitor ทำให้พื้นที่เกิดความปลอดภัยสูงสุด
 • มี Version ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • ใช้งานง่าย รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก

Just-iD Visitor (Desktop)

การใช้งานและฟังก์ชั่นเหมือนกับ

Just-iD Visitor (แบบพกพา)

Just-iD Visitor (Desktop)

การใช้งานและฟังก์ชั่นเหมือนกับ

Just-iD Visitor (แบบพกพา)

Just-iD Visitor System

Portable Visitor Management System

การตั้งค่าในระบบหลังบ้านก่อนการใช้งาน

ก่อนการใช้งานลูกค้าต้องตั้งค่าระบบ ในเว็บไซต์ส่วนผู้ดูแลระบบ https://app.just-id.com ลูกค้าสามารถตั้งชื่อองค์กร, ใส่โลโก้, หมายเหตุท้ายสลิป, ประเภทผู้มาติดต่อ, การจำกัดจำนวนผู้เข้าในพื้นที่ รวมถึงฟิวส์ที่ต้องการเก็บข้อมูล สามารถปิด-เปิด ได้ตามความต้องการ สามารถตั้งค่าได้จากทุกอุปกรณ์ที่สามารถเปิด Browser ใช้อินเตอร์เน็ตได้ หรือสามารถส่งค่าต่าง ๆ ให้ทีมงานตั้งค่าให้ได้ เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วระบบจะอัพเดทไปหน้าเครื่องอัตโนมัติ

การใช้งานหน้าเครื่อง

เมื่อ Login เข้าสู่ระบบในหน้าเครื่อง ก็จะสามารถใช้งานได้เลย โดยการกด ลงทะเบียนเข้า, เสียบบัตรประชาชน หรือรูดใบขับขี่ กรอกรายละเอียดตามช่องต่าง ๆ ด้วยการพิมพ์ ถ่ายรูปประกอบ และกดพิมพ์ ได้เลย จะปริ้นเป็นสลิประบบ QR-Code ข้อมูลจะอับโหลดขึ้นเก็บบน Cloud หากผู้ติดต่อทำภาระกิจเสร็จแล้ว ต้องการออกนอกพื้นที่ ผู้ใช้งานสามารถ กดลงทะเบียนออก, ยิงไปที่ QR-Code, ถ่ายรูปประกอบ, ใส่รายละเอียดการออก และกดยืนยัน ระบบจะคำนวณเวลาเข้า-ออก ในพื้นที่ให้ เป็นอันเสร็จขั้นตอน

การเรียกดูข้อมูล

ระบบจะแสดงข้อมูลจำนวนบุคคลเข้า-ออก คงอยู่ในพื้นที่ และอยู่เกิน 24ชั่วโมง  และรายละเอียดข้อมูลของแต่ละบุคคล วันที่ เวลา ชื่อ ทะเบียนรถ รูปภาพ สถานะในพื้นที่ และสามารถดึงข้อมูลจากระบบเป็นไฟล์เอกสาร PDF, EXCEL ได้

สิ่งที่จะได้รับเมื่อซื้อ Just-iD Visitor (Desktop)

รายการจำนวน
Just-iD Visitor Device1 เครื่อง
Just-iD Visitor System1 ระบบ
Just-iD Cloud System7 Gb.
ซิมอินเตอร์เน็ต1 ปี
กระดาษความร้อน10 ม้วน
รับประกันสินค้า1 ปี
Service On Site (กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล)2 ครั้ง
บริการหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า และค่าใช้จ่ายผูกพัน

 • รับประกันสินค้า 1 ปี เสียในประกัน เปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันที (การขนส่งลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ)
 • หลังจากหมดประกัน 1 ปี  มีเครื่องให้ใช้ระหว่างซ่อม เสียค่าซ่อมอะไหล่ ตามความเป็นจริง
 • ค่าเช่า Just-iD Cloud Server ปีละ 1,000 บาท/เครื่อง
 • อินเตอร์เน็ตหมด หาซื้อได้จาก Shop ทั่วไป หรือ ใช้จาก Wi-Fi ได้ หรือซื้อจากบริษัทฯ ผู้ให้บริการ
 • การจัดส่งสินค้าหลังจากยืนยันการสั่งซื้อภายใน 3 – 14 วัน (ฟรี!จัดส่ง พร้อมทีม Support สอนหน้างาน)

เงื่อนไขที่ไม่อยู่ในการรับประกัน

 • หากเครื่อง ตก แตก หัก ชำรุด เปียกน้ำ หรือเสียหาย จากผู้ใช้งานเป็นผู้กระทำ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการประกันสินค้า(หมดประกัน)
  และบริษัทฯ จะช่วยดำเนินการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ให้สามารถกลับมาใช้ได้ดังเดิม ฟรี! ค่าแรง เสียเฉพาะค่าอะไหล่

ประโยชน์ของ Just-iD
สำหรับหน่วยงานประเภทต่าง ๆ

ที่พักอาศัย คอนโด, หมู่บ้าน

แลกบัตร บันทึกรายละเอียดผู้มาติดต่อ

บริษัทรักษาความปลอดภัย

แถมหรือให้บริการอุปกรณ์กับหน่วยงาน เพื่อสร้างความแตกต่างในการให้บริการ

โรงงาน

แลกบัตร บันทึกรายละเอียดผู้มาติดต่อ บันทึกการทำงาน ประวัติพนักงาน

โรงแรม

บันทึกข้อมูลผู้มาพัก
และบันทึก blacklist ได้

บริษัท

แลกบัตร บันทึกรายละเอียดผู้มาติดต่อ ประวัติพนักงาน

งานอีเว้นท์

บันทึกประวัติผู้เข้าชมงาน จำนวนผู้เข้าชมงาน

รับเหมาก่อสร้าง

เก็บประวัติลูกจ้าง ประวัติการทำงานแต่ละคน

อื่นๆ

ทุกที่ ๆ มีการเก็บประวัติ ผู้ติดต่อต้อง Just-iD Visitor

สั่งซื้อตอนนี้

ตรวจโปรโมชั่น และราคาที่ดีที่สุด