fbpx

Just-iD Note

แอพพลิเคชั่นระบบรายงานออนไลน์

แอพพลิเคชั่นระบบรายงานออนไลน์

บันทึกเหตุการณ์ประจำวัน งานที่ต้องทำ เช็คลิสต์งานที่สำเร็จ หรือยังไม่ได้ทำ

พร้อมการแนบรูปเป็นหลักฐานรายงาน

“เพิ่มศักยภาพการบริหาร สร้างการบริการในมาตราฐานสากล”

แอพพลิเคชั่น Just-iD Note เหมาะกับ

 • สมุดจดบันทึก ออนไลน์
 • สมุดบันทึกรายงานประจำวัน
 • ระบบจดบันทึก ระบบจ่ายงาน
 • แอพจดบันทึกประจำวัน
 • โปรแกรมจดบันทึกการประชุม
 • โปรแกรมจดโน๊ต

การใช้งาน Just-iD Note

บนแอพพลิเคชั่น

เข้าแอพพลิเคชั่น Just-iD Note
ในโทรศัพท์มือถือ

 

  เมื่อเข้าสู่แอพพลิเคชั่น จะประกอบไปด้วย

  โปรไฟล์

  ระบบจะแบ่งเป็น 2 User

   • admin ผู้ดูแลระบบหลังบ้าน
   • ผู้ใช้งานหน้าเครื่อง
  หน้าแรก

  หน้ารวมของงานและโน๊ต

   งาน

   ผู้ว่าจ้างหรือผู้ดูแลระบบสามารถสร้างคำสั่งหัวข้องานจากระบบหลังบ้าน
   สั่งงานไปยังผู้ดูแลรับผิดชอบหน้างานได้ทันที
   ระบบจะแสดงคำสั่งไปงานไปยังหน้าเครื่อง พร้อมรายละเอียดงานที่ต้องทำ

   ผู้ดูแลรับผิดชอบหน้างาน สามารถเขียนหมายเหตุและแนบรูปงานที่ทำเสร้จแล้วลงแอพพลิเคชั่น
   พร้อมระบุสาถานะการทำงาน 

    • เสร็จ
    • กำลังดำเนินการ
    • ยังไม่ได้ทำ
   โน๊ต

   ใช้แทนสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจำวัน พร้อมแนบรูปภาพประกอบเหตุการณ์

   ตัวอย่างเช่น
   มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
   รปภ.เขียนรายงานลงโน๊ต เรื่อง, รายละเอียด, ผู้บันทึก,
   พร้อมแนบรูปอุบัติเหตุ
   สามารถเป็นการรายงานจากหน้างานได้ทันที

   สั่งซื้อตอนนี้

   ตรวจโปรโมชั่น และราคาที่ดีที่สุด