fbpx

Just-iD Card

บัตรจัสไอดี

ฟังก์ชัน Just-iD Card

บัตรเพิ่มความสะดวกในการใช้ Just-iD Ecosystem

บุคคลสามารถสร้าง virtual identity ได้ด้วยตัวเอง https://card.just-id.com
สำหรับใช้แทนบัตรประชาชน หรือ passport ได้ ต้องยืนยันตัวตน ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและจริงผ่านระบบ KYC และมีความปลอดภัยด้วยระบบที่รองรับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ GDPR

“เพิ่มศักยภาพการบริหาร สร้างการบริการในมาตราฐานสากล”

Just-iD Card process

ขั้นตอนการทำงานของบัตรจัสไอดี

User journey of Just-iD CARD

การใช้งานบัตรจัสไอดี

Just-iD Card สามารถเข้าสู่ระบบผ่าน Social Media ได้

ทุกคนสามารถสร้างบัตรจัสไอดี ได้จาก

https://card.just-id.com/

สั่งซื้อตอนนี้

ตรวจโปรโมชั่น และราคาที่ดีที่สุด