fbpx

Last Updated on ธันวาคม 25, 2023 by Admin Biew

การต้องแลกบัตรประชาชนหรือใบขับขี่

ก่อนเข้าพื้นที่เพื่อรับรองความปลอดภัยภายในพื้นที่ เป็นมาตรการที่มักใช้กันเพื่อรักษาความปลอดภัยและความเรียบร้อยของพื้นที่นั้น ๆ โดยเฉพาะในที่ที่มีการจำกัดการเข้าออกหรือควบคุมการเข้าพื้นที่ เช่น หมู่บ้าน คอนโดมิเนียม อาคาร โรงงาน งานอีเว้นท์ หรือโครงการที่มีความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย ประโยชน์ของมาตรการนี้อาจประกอบด้วย:
  • ความปลอดภัย: มาตรการแลกบัตรประชาชนเพื่อเข้าหมู่บ้าน รับรองความปลอดภัยช่วยรักษาความปลอดภัยในพื้นที่นั้น ๆ โดยป้องกันบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงและรักษาความเรียบร้อยในการเข้าออก
  • การระบุตัวตน: การแลกบัตรประชาชนเป็นการระบุตัวตนของผู้เข้าพื้นที่ ทำให้เจ้าหน้าที่รับรู้ว่าผู้เข้าพื้นที่เป็นใคร หรือเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าใช้บริการและสิทธิ์ในการอยู่ในพื้นที่นั้น
  • การควบคุมการเข้าออก: การแลกบัตรประชาชนรับรองความปลอดภัยช่วยในการควบคุมการเข้าออกของบุคคลในพื้นที่ นี้เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความเรียบร้อยและการจัดการความจำเป็นในการรับรองบุคคลที่เข้าพื้นที่
  • การจัดการจำนวนคน: การแลกบัตรประชาชนและการควบคุมการเข้าออกช่วยในการจัดการจำนวนคนที่อยู่ในพื้นที่ ทำให้การเคลื่อนไหวมีประสิทธิภาพและไม่เกิดการแออัด
  • ความสะดวกสบายในการตรวจสอบ: การแลกบัตรประชาชนเพื่อเข้าพื้นที่ รับรองความปลอดภัยช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบและรับรู้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ง่ายและรวดเร็ว
  • การป้องกันการบุกรุก: มาตรการนี้อาจช่วยป้องกันการบุกรุกในหมู่บ้านหรือพื้นที่ที่ต้องการควบคุมความปลอดภัยเพิ่มเติม

Just-iD Visitor ระบบบันทึกผู้มาติดต่อพื้นที่

หรือเครื่องแลกบัตร (VMS) ระบบแลกบัตร

✔️มีฟังก์ชัน Just-iD Rule and Policy (PDPA) ระบบการประกาศแจ้ง
บันทึกระเบียบข้อบังคับการติดต่อพื้นที่ และนโยบายการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถเก็บหลักฐานการยอมรับนโยบายการติดต่อพื้นที่ รวมถึงการขอยกเลิกการจัดเก็บข้อมูลในระบบ เพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA

 Just-iD Visitor

ปฎิบัติตาม PDPA

𝐉𝐮𝐬𝐭-𝐢𝐃 เราสร้างระบบมาเพื่ออำนวยความสะดวก พร้อมฟังก์ชันที่ครอบคลุมความปลอดภัย และความต้องการของผู้ใช้งาน เป็นระบบแลกบัตรที่ทันสมัย ฟังก์ชันครบครันที่สุด

“นึกถึงระบบบันทึกผู้มาติดต่อ ต้อง Just-iD”

สนใจกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
🔸 080-557+1991 (คุณณัฐนิชา)