fbpx

Just-iD Visitor

ระบบบันทึกผู้มาติดต่อพื้นที่

เครื่องแลกบัตร (Vms : Visitor Management System) โดยระบบจะเก็บบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่อเข้า-ออกพื้นที่ จากชิปบัตรประชาชน, ใบขับขี่ ข้อมูลพาหนะ ข้อมูลสำคัญอื่นๆสามารถเปิด/ปิดการกรอกข้อมูลให้ตรงตามความต้องการได้ และถ่ายภาพเป็นหลักฐานประกอบการเข้าออก ปริ้นสลิปให้กับผู้มาติดต่อ ไม่ต้องเก็บบัตรประชาชนของผู้มาติดต่อไว้ โดยข้อมูลจะถูกบันทึกในระบบออนไลน์  ง่ายต่อการใช้งาน เรียกดูข้อมูลได้แบบ Real Time

Just-iD Visitor

แบบพกพา (Portable)

Just-iD Visitor

แบบตั้งโต๊ะ (Desktop)

ระบบบันทึกผู้มาติดต่อพื้นที่แบบพกพา และระบบบันทึกผู้มาติดต่อพื้นที่แบบตั้งโต๊ะ
มีฟังก์ชันการใช้งานที่เหมือนกัน แตกต่างกันที่ขนาดและการใช้งาน

Just-iD Visitor

ระบบบันทึกผู้มาติดต่อพื้นที่

เครื่องแลกบัตร (Vms : Visitor Management System) โดยระบบจะเก็บบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่อเข้า-ออกพื้นที่ จากชิปบัตรประชาชน, ใบขับขี่ ข้อมูลพาหนะ ข้อมูลสำคัญอื่นๆสามารถเปิด/ปิดการกรอกข้อมูลให้ตรงตามความต้องการได้ และถ่ายภาพเป็นหลักฐานประกอบการเข้าออก ปริ้นสลิปให้กับผู้มาติดต่อ ไม่ต้องเก็บบัตรประชาชนของผู้มาติดต่อไว้ โดยข้อมูลจะถูกบันทึกในระบบออนไลน์  ง่ายต่อการใช้งาน เรียกดูข้อมูลได้แบบ Real Time

Just-iD Visitor

แบบพกพา (Portable)

Just-iD Visitor

แบบตั้งโต๊ะ (Desktop)

ระบบบันทึกผู้มาติดต่อพื้นที่แบบพกพา
และระบบบันทึกผู้มาติดต่อพื้นที่แบบตั้งโต๊ะ
มีฟังก์ชันการใช้งานที่เหมือนกัน
แตกต่างกันที่ขนาดและการใช้งาน

ทำไมต้องใช้

Just-iD Visitor

  ตรวจสอบข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา
  กรอกข้อมูลด้วยเสียง
✓  หมดปัญหาลายมืออ่านไม่ออก
  ระบุข้อมูลระหว่างผู้มาติดต่อและสมาชิกได้
  ปริ้นสลิปได้ในตัวเครื่อง
  ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน
  ถ่ายรูปประกอบการเข้า-ออกได้
R

แม่นยำ

ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
เทคโนโลยีขั้นสูง ทันสมัย

รวดเร็ว

บันทึกข้อมูลรวดเร็ว
เรียกดูข้อมูลได้ทันที

~

ปลอดภัย

มีระบบรักษาความปลอดภัย
ป้องกันการโจรกรรมข้อมูล

ทำไมต้องใช้

Just-iD Visitor

  ตรวจสอบข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา
  กรอกข้อมูลด้วยเสียง
✓  หมดปัญหาลายมืออ่านไม่ออก
  ระบุข้อมูลระหว่างผู้มาติดต่อและสมาชิกได้
  ปริ้นสลิปได้ในตัวเครื่อง
  ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน
  ถ่ายรูปประกอบการเข้า-ออกได้
R

แม่นยำ

ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
เทคโนโลยีขั้นสูง ทันสมัย

รวดเร็ว

บันทึกข้อมูลรวดเร็ว
เรียกดูข้อมูลได้ทันที

~

ปลอดภัย

มีระบบรักษาความปลอดภัย
ป้องกันการโจรกรรมข้อมูล

4 ขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว

• เสียบ

เสียบบัตรประชาชน, รูดใบขับขี่
(อ่านข้อมูลจากชิปบัตร)

• พูด

กรอกข้อมูลด้วยเสียง
(พูดหรือพิมพ์ได้)

• ถ่ายรูป

บันทึกเหตุการณ์ฉับไว
(ถ่ายรูปได้ 4 ภาพ)

• ปริ้น

ออกสลิปได้รวดเร็ว
(ปริ้นสลิปได้ในตัว)

4 ขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว

• เสียบ

เสียบบัตรประชาชน,
รูดใบขับขี่
(อ่านข้อมูลจากชิปบัตร)

• พูด

กรอกข้อมูลด้วยเสียง
(พูดหรือพิมพ์ได้)

• ถ่ายรูป

บันทึกเหตุการณ์ฉับไว
(ถ่ายรูปได้ 4 ภาพ)

• ปริ้น

ออกสลิปได้รวดเร็ว
(ปริ้นสลิปได้ในตัว)

ตัวอย่างการใช้งาน

ขาเข้า

ลูกค้า / ผู้มาติดต่อ

ติดต่อขอเข้าพื้นที่

นำบัตรประชาชน,ใบขับขี่
ให้กับพนักงานรปภ.

Just-iD Visitor
เก็บข้อมูลจากชิป
บัตรประชาชน ,ใบขับขี่

รปภ.สอบถาม ใส่ข้อมูลเพิ่มเติม

เช่น สถานที่/เบอร์โทร/หมายเหตุ

*ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถ Input fields หรือสร้าง Drop down list ตัวเลือกไปยังสถานที่ ในระบบหลังบ้านได้

ถ่ายภาพเป็นหลักฐานขาเข้าพื้นที่

บันทึกข้อมูล

*ข้อมูลจะถูกบันทึกในระบบออนไลน์

รปภ.คืนบัตรประชาชน, ใบขับขี่
นำสลิปที่ปริ้นออกมาจาก
Just-iD Visitor ให้กับผู้มาติดต่อ

ขาออก

ลูกค้า / ผู้มาติดต่อ
นำสลิป(ที่ได้รับจากขาเข้า)ให้รปภ.

รปภ.แสกน QR-Code
ตรวจข้อมูลขาเข้า

ถ่ายภาพเป็นหลักฐานขาออกพื้นที่

บันทึกข้อมูล

*ข้อมูลจะถูกบันทึกในระบบออนไลน์

ลูกค้า / ผู้มาติดต่อ
ออกจากพื้นที่

ตัวอย่างการใช้งาน ขาเข้า

ลูกค้า / ผู้มาติดต่อ

นำบัตรประชาชน,ใบขับขี่
ให้กับพนักงานรปภ.

ติดต่อขอเข้าพื้นที่

Just-iD Visitor
เก็บข้อมูลจากชิป
บัตรประชาชน ,ใบขับขี่

รปภ.สอบถาม
ใส่ข้อมูลเพิ่มเติม

เช่น สถานที่/เบอร์โทร/หมายเหตุ

*ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถ Input fields หรือสร้าง Drop down list ตัวเลือกไปยังสถานที่ ในระบบหลังบ้านได้

ถ่ายภาพเป็นหลักฐานขาเข้าพื้นที่

บันทึกข้อมูล

*ข้อมูลจะถูกบันทึกในระบบออนไลน์

รปภ.คืนบัตรประชาชน, ใบขับขี่
นำสลิปที่ปริ้นออกมาจากเครื่อง
Just-iD Visitor ให้กับผู้มาติดต่อ

ตัวอย่างการใช้งาน ขาออก

ลูกค้า / ผู้มาติดต่อ
นำสลิป (ที่ได้รับจากขาเข้า) ให้รปภ.

รปภ.แสกน QR-Code
ตรวจข้อมูลขาเข้า

ถ่ายภาพเป็นหลักฐานขาออกพื้นที่

บันทึกข้อมูล

*ข้อมูลจะถูกบันทึกในระบบออนไลน์

ลูกค้า / ผู้มาติดต่อ
ออกจากพื้นที่

เรียกดูข้อมูล

Just-iD Visitor บันทึกข้อมูลแบบออนไลน์  ทำให้สามารถเรียกดูข้อมูลในระบบหลังบ้าน ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบเรียลไทม์ ผ่านเว็บไซต์ https://app.just-id.com ระบบจะแสดงข้อมูลจำนวนบุคคลเข้า-ออก คงอยู่ในพื้นที่ และอยู่เกิน 24ชั่วโมง  และรายละเอียดข้อมูลของแต่ละบุคคล วันที่ เวลา ชื่อ ทะเบียนรถ รูปภาพ สถานะในพื้นที่ และสามารถดึงข้อมูลจากระบบเป็นไฟล์เอกสาร PDF, EXCEL ได้

เรียกดูข้อมูล

Just-iD Visitor บันทึกข้อมูลแบบออนไลน์  ทำให้สามารถเรียกดูข้อมูลในระบบหลังบ้าน ได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบเรียลไทม์ ผ่านเว็บไซต์ https://app.just-id.com ระบบจะแสดงข้อมูลจำนวนบุคคลเข้า-ออก คงอยู่ในพื้นที่ และอยู่เกิน 24ชั่วโมง  และรายละเอียดข้อมูลของแต่ละบุคคล วันที่ เวลา ชื่อ ทะเบียนรถ รูปภาพ สถานะในพื้นที่ และสามารถดึงข้อมูลจากระบบเป็นไฟล์เอกสาร PDF, EXCEL ได้